Life

एक दिवस असा येईल की, तुमची प्रगती समाधानकारक असेल

पैसे के पिछे मत भागो… काम ही ऐसा करो की पैसा खुद्दही तुम्हारे पिछे आ जाये…! मला आयुष्यात आलिशान गाडीतून फिरायचंय. बंगला, मोठ्या घराचं स्वप्नही आहे. परदेश दौराही करण्याची इच्छा आहे. मोठं व्हायचंय, जीवनात प्रगती करायची आहे. पण जवळ तेवढा पैसा नाही. किंवा जेवढा आहे त्यात एवढं सगळं तरी होऊ शकत नाही. अशीच काहींची अडचण […]

Read More